Gepest van 9 tot 5

Wat is Gepest van 9 tot 5?

In het EO tv-programma Gepest van 9 tot 5 schakelen slachtoffers van pesten op de werkvloer de hulp in van Bert van Leeuwen. Ze zijn ten einde raad: ze hebben alles geprobeerd om het pestgedrag aan te kaarten, maar zonder succes. Met de hulp van het tv-programma proberen zij de situatie op te lossen en achter zich te laten.

Het pesten kan bestaan uit allerlei vormen van verbaal, non-verbaal en lichamelijk geweld of het negeren van een collega in allerlei sociale activiteiten. Pesten op de werkvloer is een enorm taboe, terwijl de cijfers er niet om liegen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 1 op de 8 volwassenen in Nederland wordt gepest op de werkvloer en dat meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven nog geen anti-pestbeleid heeft. Daarnaast becijferde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat deze vorm van pesten de samenleving jaarlijks 4 miljard euro kost.

Mediator
Vaak beseffen de pesters niet dat hun gedrag zoveel impact heeft. Om tot een werkbare oplossing te komen, gaat Bert van Leeuwen als mediator met alle betrokken partijen op een respectvolle manier het gesprek aan. Hij brengt ook bewijsmateriaal op tafel dat kan bestaan uit appjes, mails, geluidsopnames of videobeelden. Na de intensieve gesprekken wordt de leiding van het betreffende bedrijf geïnformeerd.

Taboe doorbreken
Met Gepest van 9 tot 5 wil de EO individuele slachtoffers van pestgedrag helpen, maar ook het taboe op pesten op het werk doorbreken. Bert van Leeuwen: “We laten zien dat er oplossingen zijn om de vicieuze cirkel van negativiteit te doorbreken, waarbij het anti-pestbeleid een zeer belangrijk onderdeel is.”

Tags: PESTEN, WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN, ONDERZOEK, CIJFERS, NEDERLAND, CBS, BEWIJSMATERIAAL, NEDERLANDSE BEDRIJVEN, MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, OPLOSSING, TABOE, SAMENLEVING, MILJARD, TV-PROGRAMMA, PESTERS, NEGEREN, COLLEGA, JAARLIJKS, VIDEOBEELDEN, GEWELD, LEEUWEN, NON, BERT VAN LEEUWEN, HULP, ANTI, MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, KAARTEN, GESPREK

Gepest van 9 tot 5 NIEUWS & VIDEOS


ACTUELE VIDEO'S Meer video's »


ACTUEEL TV-NIEUWS Meer tv-nieuws »