Slot: Hoog Water gemist? | Gids.tv

Slot: Hoog Water gemist?
Hoog Water (BNNVARA)

NPO 2
2020-02-24 20:30:00
Tip

Uitzending van Hoog Water (BNNVARA) gemist? In de laatste aflevering van de vierdelige documentaireserie Hoog Water gaat het over de periode na de evacuatie, waarin voor de bewoners duidelijk werd hoe groot de impact van de bijna-ramp op hun levens was.

Terug naar huis
Toen begin februari 1995 duidelijk werd dat de dijken in het rivierengebied het zouden houden en het waterpeil in de rivieren langzaam begon te zakken, mochten de 250 duizend geëvacueerde bewoners terug naar hun huizen.

Schadevergoeding
Getroffen veehouders kwamen massaal in verzet tegen de in hun ogen veel te karige schadevergoeding. Maar ook de natuurbeschermers, die zich eerder hadden verzet tegen de dijkverzwaring, betalen een hoge prijs: ze worden bedreigd vanwege hun verzet.

Nieuwe plannen
De dreiging van een dijkdoorbraak is niet iets uit het verleden. Het Waterschap in het gebied is volop bezig met nieuwe plannen om de dijken opnieuw te versterken en ze bestendig te maken voor nog hogere waterstanden.

Bekijk deze aflevering van Hoog Water (BNNVARA) hier terug.